خانه / رشته مکانیک / دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک

مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک

این پکیج شامل آرشیو بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک با فرمت PDF بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده است. فهرست کامل این بسته در زیر آمده :

۱٫ قطعه سازی سریع به روش ریخته گری سرد
۲٫ کمینه سازی مغایرتهای ابعادی در مونتاژ بدنه خودرو از طریق بهینه یابی ترتیب کلمپینگ و جوشکاری
۳٫ کنترل فازی چند مرحله ای سیستم غیرخطی گوی و میله
۴٫ کنترل فعال ارتعاشات بوسیله مواد پیزوالکتریک
۵٫ کنترل مقاوم آونگ واژگون به روش QFT و روشی نو در خطی سازی کلی
۶٫ کنترل مود لغزش فازی مانیپولاتور با نامعینی در پارامترها
۷٫ کنترل مدل بال الاستیک با سختی پیچشی غیرخطی با استفاده از تکنیک پسخوراند خطی ساز
۸٫ کنترل پایداری خودرو در شرایط حدی مبتنی بر ترکیب دو روش فرمان دهی چرخهای عقب و فرمان دهی از طریق ترمز
۹٫ کنترل پایداری خودرو در شرایط حدی با استفاده از کنترل فازی
۱۰٫ کنترل امپدانس یک ربات دو درجه آزادی انعطاف پذیر با استفاده از روش کنترلی مود لغزشی و اغتشاشات تکین
۱۱٫ کنترل تطبیقی- پسخوراند خطی ساز ربات موازی از نوع دلتا
۱۲٫ کنترل جدایش جریان بر روی سطح هیدروفویل با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی
۱۳٫ کنترل رها سازی خودکار کلاچ خشک به روش فازی
۱۴٫ کنترل سریعتر با استفاده از سیالهای هوشمند
۱۵٫ کنترل عملکرد ربات تک بازو با مفصل انعطاف پذیر با عملکرد در صفحه قائم در حضور اغتشاش
۱۶٫ کاربرد ماده مرکب سیلیکونی برای کاهش نیروی پسای کشتی ها
۱۷٫ کاربرد مدلهای K- خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان مغشوش برخورد جت با دیوار
۱۸٫ کاربرد و مقایسه مدل های فلیملت در شبیه سازی عددی یک شعله گاز طبیعی پیش مخلوط مغشوش
۱۹٫ کاربرد الگوریتم ژنتیک و تجزیه مقادیر منفرد در طراحی یک سیستم فازی برای مدلسازی مقدار مواد منعقد کننده مصرفی در تصفیه آب
۲۰٫ کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی طراحی خودروهای هیبرید الکتریکی
۲۱٫ کاربرد تبدیل موجک بسته ای در عیب یابی بلبرینگ موتور القایی از طریق آنالیز سیگنال جریان استاتور
۲۲٫ کاربرد تبدیل موجک بسته ای در عیب یابی بلبرینگ موتور القایی روش جدید در تعیین محدوده فیلتر میان گذر در روش envelope برای آشکار سازی عیب بلبرینگ
۲۳٫ کاربرد جاوا در عملکرد سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
۲۴٫ کاربرد دستگاه مختصات متعامد محلی در روش المان محدود توسعه یافته جهت تحلیل ترک دو بعدی
۲۵٫ کاربرد روش های گام بعقب غیرفعال و گام بعقب انتگرالی در کنترل یک ربات ۵ درجه آزادی با در نظرگرفتن دینامیک موتورها
۲۶٫ کاربرد روش المانهای طبیعی در حل مسایل الاستیسیته دو بعدی
۲۷٫ کاربرد شبکه های فازی عصبی و عصبی مصنوعی در مدلسازی بویلر نیروگاه
۲۸٫ کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی GMDH در مدل سازی جریان محیط های متخلخل
۲۹٫ کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای محاسبه افت فشار در لوله ها
۳۰٫ کد کامپیوتری تعیین اثرات اغتشاشاتی بر روی پارامترهای مداری ماهواره و مدار آن
۳۱٫ مقایس? روشهای مختلف عیب یابی ارتعاشاتی جعبه دنده ها در تشخیص ترک و رشد آن
۳۲٫ مقایسه نتایج روشهای مختلف Implicit و Explicit در تحلیل اجزای محدود فرآیندهای مختلف شکل دهی
۳۳٫ مقایسه استاتیکی و مودال تحریک کننده های یونی مورف (Unimorph) و بای مورف (Bimorph)
۳۴٫ مقایسه تجربی تسلیم مواد در کشش و پیچش و تعیین ضرایب تصحیح منحنی تنش- کرنش
۳۵٫ مقایسه تحلیل تلرانسی روی معادلات مونتاژی صریح و معادلات ضمنی خطی سازی شده در بررسی میزان تاثیر متغییرها در مونتاژ مجموعه های مکانیکی
۳۶٫ مقایسه حل عددی مدل های LESو K-epsilon برای جریان حول سیلندر دایره ای
۳۷٫ مقایسه روش های تطبیق شبکه توزیع مجدد، جاداده شده و ترکیب این دو در حل عددی معادلات اویلر
۳۸٫ ملاحظات پیشرانش رم جت در نرم افزار طراحی موشک های تاکتیکی (CMD)
۳۹٫ ماشینهای ابزار با مکانیزمهای موازی و روشهای کالیبراسیون آنها
۴۰٫ محاسبه مقاومت شناور پلانینگ با استفاده از CFD
۴۱٫ محاسبه مقاومت شناورهای هیدروآیرودینامیک (WIG) با استفاده از تئوری صفحات سرشی
۴۲٫ محاسبه محدوده پایداری کنترل کننده PID برای سیستمهای تاخیر زمانی دارای پارامترهای نامعین، با استفاده از روش توابع فاصله کمینه
۴۳٫ محاسبه نیروهای ناشی از برخورد امواج بر سکوهای دریایی
۴۴٫ محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد
۴۵٫ محاسبه و تحلیل مشخصه استاتیکی یک شیر کنترلی (استابیلایزر)
۴۶٫ محاسبه انتقال پذیری جداسازهای ارتعاشی لاستیکی استوانه ای با استفاده از مدل سه بعدی غیرخطی و چیدمان غیرمتقارن
۴۷٫ محاسبه توزیع تنش وان مایزز روی سازه های تحت بارگذاری های تصادفی به روش تجزیه ماتریس به مقادیر منفرد
۴۸٫ محاسبه دبی جرمی گاز مورد نیاز دمش مخازن پیشران یک موشک سوخت مایع و تعیین زمان قطع بهینه گاز ورودی به مخزن
۴۹٫ محاسبه ضرایب سری مودال پاسخ ورودی صفر سیستمهای غیرخطی به کمک نامساویهای ماتریسی خطی
۵۰٫ محاسبه ضرایب شدت تنش در مود ترکیبی درنمونه خمشی چهارنقطه
۵۱٫ محاسبه ضرایب شدت تنش در یک استوانه جدار ضخیم حاوی ترک نیم بیضوی، تحت تأثیر بارگذاری محوری
۵۲٫ محاسبه عدد ناسلت در جابجایی آزاد آرام بین دو صفحه موازی قائم تک دما
۵۳٫ محاسبات هیدرودینامیک کاربردی برای زیردریایی
۵۴٫ مدل جدید نفوذ پرتابه های تخت در اهداف چند لایه ای نازک و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-Dyna
۵۵٫ مدل سازی فرآیند سوراخکاری با لیزر به کمک شبکه عصبی (ANN)
۵۶٫ مدل سازی کمپرسور گریز از مرکز و ارزیابی آن با نتایج تجربی
۵۷٫ مدل سازی و شبیه سازی حرکات یک ماهواره پایدار از نوع گرادیان جاذبه
۵۸٫ مدل سازی اجز محدود سرنشین خودرو در تست ارابه به کمک نرم افزار LS-DYNA
۵۹٫ مدل سازی حرکت و کنترل ارتعاشات یک شناور اثر سطحی (SES) با سیستم کنترل سواری (RCS) در صفحه قائم
۶۰٫ مدل سازی خطی ایجاد کک در مسیر خنک کاری موتورهای سوخت مایع و مقایسه نتایج آن با تست گرم
۶۱٫ مدل سازی دو بعدی دینامیکی مفصل زانوی انسان جهت بررسی تغییر نیروی عضلات و نیروهای مفصلی در اثر تغییر سرعت حرکت  ۶۲٫ مدل سازی دینامیکی ربات های زیرسطحی به کمک شبکه مختلط عصبی- ژنتیکی
۶۳٫ مدل سازی ریاضی اتصال چسبی یک پخ (Single Scarf) کامپوزیتی
۶۴٫ مدل سازی سینماتیک حرکت مداری با هدف تعیین مشخصات مسیر حرکت ماهواره بر روی زمین
۶۵٫ مدل سازی سینماتیکی ربات های موازی با شبکه های عصبی
۶۶٫ مدل سازی عددی محفظه های احتراق نوسانی با جریان ورودی ثابت
۶۷٫ مدل‌سازی عددی محفظه‌های احتراق نوسانی با جریان ورودی ثابت
۶۸٫ مدلهای مقدار متوسط و کاربردهای آن در شبیه سازی موتورهای جرقه ای
۶۹٫ مدلسازی فرآیند رهایش دارو از استنت های قلبی- عروقی با استفاده از آنالوژی حرارتی
۷۰٫ مدلسازی کمپرسور جریان شعاعی و استخراج نمودار عملکرد آن
۷۱٫ مدلسازی مکانیزم فرمان برقی و بررسی تاثیر اتصالات یونیورسال و استفاده از کنترلرPID
۷۲٫ مدلسازی مدینامیکی ربات تک چرخ روی سطوح ناهموار
۷۳٫ مدلسازی و کنترل حلقه بسته فرآیند رسوب دهی لیزری پودر (Laser Powder Deposition)
۷۴٫ مدلسازی و بررسی استحکام کامپوزیت های چند لایه پس از قرار گرفتن درمعرض حرارت آتش
۷۵٫ مدلسازی و تحلیل اتصالات مکانیکی و بررسی اثرات اصطکاک و لقی در آنها با استفاده از روش اجزاء محدود
۷۶٫ مدلسازی و تحلیل رفتار دینامیکی دمپرهای حاوی پلیمر ویسکوالاستیک مایع در فضای مشتق کسری F.D.M
۷۷٫ مدلسازی و تحلیل رفتار دینامیکی دمپرهای حاوی پلیمر ویسکوالاستیک مایع در فضای مشتق کسری F.D.M
۷۸٫ مدلسازی و تحلیل عددی سرعت سوزش در سوخت های جامد شامل مفتول های فلزی
۷۹٫ مدلسازی و تحلیل عددی سرعت سوزش در سوختهای جامد شامل مفتولهای فلزی
۸۰٫ مدلسازی و تعیین پارامترهای کنترلی یک ربات دو درجه آزادی توسط الگوریتم ژنتیک
۸۱٫ مدلسازی و ساخت دستگاه تزریق پلاستیک و آنالیز جریان در اکسترودر
۸۲٫ مدلسازی دینامیکی سیستم انتقال قدرت خودرو برای بررسی ارتعاشات پیچشی
۸۳٫ مدلسازی ریاضی و عددی برای تعیین تغییر شکل جدار جامد در جریان آب روی سطح مستوی یخ در فرآیند ذوب یخ
۸۴٫ مدلسازی ریاضی جدید سیستم سرو- نیوماتیک (Servo- Pneumatic) بوسیله منطق مدلغزشی بمنظور کنترل موقعیت- نیرو
۸۵٫ مدلسازی سه بعدی جریان سیال در محفظه احتراق مجهز به کاسه پیستون امگا شکل
۸۶٫ مدلسازی سیکل تولید همزمان توربین گاز با پاشش بخار داخل محفظه احتراق
۸۷٫ مدلسازی ضربه هیدرودینامیکی یک شناور WIG در برخورد با امواج منظم
۸۸٫ مدلسازی عددی اثر باد بر جریان هوا و کارایی برج خنک کن خشک
۸۹٫ مدلسازی غنچه زعفران در داخل کانال هوا به منظور ردیف سازی
۹۰٫ مدلسازی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی تئوری و شبیه سازی
۹۱٫ مدلسازی، طراحی و شبیه سازی بازوی مکانیکی نصب شونده و روی پایه متحرک و تحلیل آماری داده های تجربی
۹۲٫ مروری بر روشهای نوین سرعت سنجی
۹۳٫ مطالعه و مقایسه محدودیتها و قابلیتهای دو مدل عددی افزایشی و تک- گام در شبیه سازی فرآیند کشش عمیق
۹۴٫ مطالعه ایرودینامیکی بدنه های مدور و غیرمدور متصل به بال
۹۵٫ مطالعه اثر تغییر سرعت و فاصله غلتکی بر روی ضخامت و کشش در نورد سرد
۹۶٫ مطالعه توزیع تنش- کرنش در اطراف گشودگی مدور پوسته استوانه ای تحت ممان خمشی به روشهای تجربی و عددی
۹۷٫ مطالعه توزیع تنش- کرنش در اطراف گشودگی مدور پوسته استوانه ای تحت ممان خمشی به روشهای تجربی و عددی
۹۸٫ مطالعه توزیع دما در دیواره های کوره الکتریکی در حالت سه بعدی پایدار
۹۹٫ مطالعه تجربی مکانیزم احتراق شعله پایدار پودر آلومینیوم در فشار ثابت محیط
۱۰۰٫ مطالعه تجربی و عددی فرآیند آهنگری قالب باز
۱۰۱٫ مطالعه تجربی اثرات تغییر بارگذاری انفجاری بر کیفیت اتصال لوله های فولاد کربنی و فولاد ضدزنگ در فرآیند جوشکاری انفجاری
۱۰۲٫ مطالعه تجربی جوشکاری و شکلدهی انفجاری صفحات غیر هم جنس
۱۰۳٫ مطالعه تجربی خصوصیات پاشش انژکتور با جریان چندگانه در موتور XU7JP-L3 با پاشش نقطه ای (MPFI)
۱۰۴٫ مطالعه تحلیلی و تجربی جوشکاری انفجاری لوله های هم محور فولاد کربنی- فولاد ضدزنگ
۱۰۵٫ مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد
۱۰۶٫ مطالعه عددی خصوصیات فواره حاصل از برخورد دو جت متلاطم با تقارن محوری بر روی یک سطح صاف
۱۰۷٫ مطالعه، بررسی و مدلسازی خطی دسته موتورهای هیدورلیکی
۱۰۸٫ معرفی نرم افزاری برای طراحی فنرهای مارپیچ (فشاری، کششی، پیچشی)
۱۰۹٫ معرفی یک روش جدید جهت ماشینکاری کاربیدهای سمانته
۱۱۰٫ نمونه سازی سریع در تست تونل باد سرعت بالا
۱۱۱٫ نگرشی بر نانوترمودینامیک با رویکرد پتانسیل فروبخش
۱۱۲٫ هدایت حرارت غیرفوریه ای در یک استوانه توپر تحت پالس گرمایی مستطیلی
۱۱۳٫ یک روش ورتکس برای شبیه سازی جت های مغشوش
۱۱۴٫ یافتن مسیر سه بعدی بهینه در فاز اوجگیری و گردش زمان دار هواپیمای مسافری
۱۱۵٫ یافتن پارامترهای دینامیکی مواد ویسکوالاستیک با تحلیل دادههای تجربی پاسخ فرکانسی
۱۱۶٫ گاز طبیعی فشرده (CNG) و محیط زیست
۱۱۷٫ پیش بینی لقی بهینه در فرآیند پولک زنی
۱۱۸٫ پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
۱۱۹٫ پیش بینی انتقال برگشتی در لایه های مرزی به کمک مدلی فیزیکی
۱۲۰٫ پیش بینی تنشهای پسماند و تغییر شکل ناشی از جوشکاری در اتصالات جوش سر به سر و T شکل
۱۲۱٫ پیش بینی تراز سروصدای کلی تراکتور دوچرخ در حالت حمل و نقل به کمک الگوریتم پس انتشار خطا
۱۲۲٫ پیش بینی رفتار نیروهای عمودی شناور SES با استفاده از الگوریتم یادگیری عاطفی (Emotional Learning)
۱۲۳٫ پیشنهاد رابطه همبستگی برای عدد ناسلت در سرمایش یک سیال غیر نیوتنی مدل هرشل- بالکلی با شرایط مرزی فوریه
۱۲۴٫ پاشش آب و تبخیر قطرات قبل و پس از ورود به کمپرسور، جهت افزایش ظرفیت توربین های گاز
۱۲۵٫ پرتونگاری جوش بات فیوژن لوله های پلی اتیلن با استفاده از چشمه IR-192
۱۲۶٫ پرداختکاری به روش سیال سایشی و بررسی تجربی پارامترهای مؤثر
۱۲۷٫ آماده سازی مسیر ابزار در نمونه سازی سریع با استفاده از انرژی قوس پلاسما
۱۲۸٫ آنالیز الاستودینامیک روتور قائم در دورهای بالا
۱۲۹٫ آنالیز الاستیک- پلاستیک مخازن استوانه ای تحت فشار با سرپوشهای ضخامت متغیر
۱۳۰٫ آنالیز توانایی ساخت اتومات قطعات ماشینکاری
۱۳۱٫ آنالیز حساسیت یک شیر کنترلی عملگر غیرمستقیم
۱۳۲٫ آنالیز حساسیت پارامترهای طراحی فنرهای تخت یک خودروی سنگین با استفاده از روش طراحی آزمایشها
۱۳۳٫ آنالیز حساسیت پاسخ فازی نسبت به پارامترهای ورودی در تحلیل اجزا محدود فازی ورق
۱۳۴٫ آنالیز رفتار المان گوشه تحت بارگذاری انفجاری بروش اجزا محدود
۱۳۵٫ آنالیز عددی و تجربی عمر خستگی فنر تخت کامیون VolvoمدلFH12
۱۳۶٫ آشکار سازی عیوب چرخدنده با استفاده از ویولت پاکت
۱۳۷٫ افزایش پایداری همراه با کاهش ضریب تمرکز تنش در ریب های کامپوزیتی تحت نیروی برشی
۱۳۸٫ افزایش پایداری بازوی مکانیکی متحرک با استفاده از جبرانساز دینامیکی
۱۳۹٫ افزایش پایداری دکل حفاری نیمه شناور
۱۴۰٫ افزایش حالت آرام و پایدار خودرو به کمک چرخ لنگر دو جرمی (ZMS/DFC)
۱۴۱٫ امکان سنجی اقتصادی استفاده از پمپ های خورشیدی در استان کرمان
۱۴۲٫ انتقال حرارت و رژیم جریان در فرآیند تغلیظ آب سیب توسط تبخیر کننده با فیلم ریزان
۱۴۳٫ انتقال حرارت جابجایی اجباری دوبعدی در جریان آرام روی استوانه مربعی در داخل کانال
۱۴۴٫ انتقال حرارت دو بعدی غیردائم در مقایس های کوچک
۱۴۵٫ انتخاب واکنشگر شیمیایی مناسب برای خودروهای گاز طبیعی سوز و مطالعه تجربی آن روی پیکان دوگانه سوخت
۱۴۶٫ انتخاب توربوشارژر مناسب برای موتور دیزل و بررسی کارایی مدل موتور دیزل توربوشارژ با پاشش مستقیم
۱۴۷٫ اندازه گیری و مقایسه گشتاورهای برایند مفاصل بدن حین بلند کردن بار با سرعتهای متفاوت
۱۴۸٫ اندازه گیری ارتعاشات به روش تصویربرداری با رویکرد خاص به ارتعاشات واداشته ی بدن انسان در راستای قائم
۱۴۹٫ اندازه گیری غیرمخرب تنش در آلومینیوم با استفاده از آزمون جریانهای گردابی (Eddy current)
۱۵۰٫ ایجاد سیستم یکپارچه طراحی اتوماتیک قالب اکستروژن برای مقاطع توخالی تک حفره
۱۵۱٫ اثر گاز حقیقی در حل جریان ابرصوتی روی جسم در ارتفاع پرواز زیاد
۱۵۲٫ اثر تنش T در تعیین زاویه شروع رشد ترک
۱۵۳٫ اثر دمای خوراک بر عملکرد برج خشک کن پاششی در مقیاس صنعتی
۱۵۴٫ اثر دیسکهای مورب بر انتقال حرارت در لوله با دمای دیواره ثابت
۱۵۵٫ اثر شکل مقطع ورودی سیستم رانش جت آبی بر راندمان آن
۱۵۶٫ ارایه کد محاسباتی برای آنالیز حرکت خودروهای بادی
۱۵۷٫ ارائه مدل برای فرآیند شکل دهی انفجاری با استفاده از شبکه های عصبی از نوع GMDH
۱۵۸٫ ارائه مدل سینماتیک و مشخصه الاستیک- پلاستیک برای تحلیل تغییر شکلهای بزرگ مواد سخت شونده
۱۵۹٫ ارائه مدل ساده ای برای تحلیل الاستیک- پلاستیک یک میله تحت اثر بار دینامیکی
۱۶۰٫ ارائه یک روش کنسرواتیو ضمنی برای اعمال شرایط مرزی آزاد در مقاطع دلخواه
۱۶۱٫ ارائه تحلیل جدید برای مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار داخلی ناگهانی با لحاظ کرنش سختی و نرخ کرنش
۱۶۲٫ ارائه روشی برای بالانس یک روتور انعطاف پذیر خاص با استفاده از دستگاه بالانس فرکانس پائین
۱۶۳٫ ارتعاشات محوری- جابی رشته حفاری چاههای نفت و گاز
۱۶۴٫ ارتعاشات آئولین در خطوط هوایی انتقال نیرو و تحلیل تنش خمشی دینامیکی کابل
۱۶۵٫ ارتعاشات غیرخطی یک سیستم تعلیق دو درجه آزادی
۱۶۶٫ ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان یک بالانس سه مولفه استاتیکی در تونل باد
۱۶۷٫ ارزیابی استحکام استاتیکی سازه نگهدارنده موتور هواپیما با استفاده از تحلیل تئوری و تجربی
۱۶۸٫ استفاده از یک روش پیوسته (Unsplit) برای حل معادلات بقایی در فضای دو بعدی
۱۶۹٫ استفاده از انرژی مد منفرد بدلی برای کنترل صحت شبیه سازی به کمک اجزاء محدود
۱۷۰٫ استفاده از توابع شکل مختلف برای تغییر فرمهای خمشی و برشی در آنالیز اجزاء محدود تیرهای کامپوزیتی
۱۷۱٫ استفاده از تخمین گر بازگشتی حداقل مربعات (RLS) مدلسازی بهنگام فرآیند رسوب دهی لیزری پودر
۱۷۲٫ استفاده از ربات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز
۱۷۳٫ استراتژی تعویض خودکار دند? خودرو به روش فازی
۱۷۴٫ اصلاح کنترل کنند? مفصل مستقل PID برای جبران اثر اشباع عملگرها
۱۷۵٫ اصلاح شبکه ایزوتروپیک دو بعدی برای حل جریان های لزج
۱۷۶٫ بکارگیری مدل اغتشاشی v2-f در شبیه سازی جریان چگالی
۱۷۷٫ بکارگیری تابع دو قطبی انعطاف پذیر در کنترل یک روبات راه رونده دو پا با استفاده از کنترلر شبکه عصبی
۱۷۸٫ بهینه سازی فنی- اقتصادی سیستم CGAM با استفاده از اگزرژی هدر رفته در تابع هدف
۱۷۹٫ بهینه سازی فشار بازگرمکن با توجه به بهینه سازی متغیرهای زیرکشهای توربین بخار
۱۸۰٫ بهینه سازی کنترل فازی ATMD برای پل های معلق تحت اثر شتاب قائم زلزله توسط الگوریتم ژنتیک
۱۸۱٫ بهینه سازی چند هدفی سیستم تعلیق نیمه فعال برای یافتن منحنی پارتو به کمک الگوریتم ژنتیک
۱۸۲٫ بهینه سازی نرم افزار کنترل ربات پانتوگراف پنج درجه آزادی
۱۸۳٫ بهینه سازی وزنی پوسته های استوانه ای تقویت شده با قید فرکانس با استفاده از منطق ژنتیک
۱۸۴٫ بهینه سازی وزنی سازه یک موشک سوخت مایع با استفاده از منطق ژنتیک
۱۸۵٫ بهینه سازی گردآورنده های خورشیدی صفحه- تخت با مفهوم اکسرژی
۱۸۶٫ بهینه سازی پالنهای ساندویچی با واحدهای باز منشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۱۸۷٫ بهینه سازی پارامترهای موثر در تراشکاری قطعات توسط روش آماری سطح پاسخ
۱۸۸٫ بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری فولاد سخت شده Ck45 با استفاده از روشهای تحلیل آماری مختلف
۱۸۹٫ بهینه سازی پارامترهای سیستم فرمان دنده- شانه ای در یک خودروی سواری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۱۹۰٫ بهینه سازی پارتو کنترلرهایPID با چند تابع هدف به وسیله الگوریتم ژنتیک
۱۹۱٫ بهینه سازی تیرها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO)
۱۹۲٫ بهینه سازی دینامیکی مسیر رباتهای با افزودگی درجات آزادی و عملگر
۱۹۳٫ بهینه سازی رفتار ارتعاشی خرپای پیزوالکتریک به روش اجزاء محدود
۱۹۴٫ بهینه سازی سیکل هوای مرطوب توربین گاز همراه با تزریق بخار بورش اگزرژی
۱۹۵٫ بهینه سازی سیکل بازگرمایشی توربین گاز با تزریق بخار با در نظر گرفتن خنک کاری پره های توربین
۱۹۶٫ بهینه سازی سینماتیکی مسیر رباتهای با افزودگی درجات آزادی
۱۹۷٫ بهینه سازی سازه بال کامپوزیتی یک شناور WIGE با استفاده از بانک اطلاعاتی لایه گذاری و الگوریتم زنتیک سریع (FGA)
۱۹۸٫ بهینه سازی شکل سازه ها با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک
۱۹۹٫ بهینه سازی ضرایب معادلات «آوسیانیکف» برای دو نمونه پمپ گریز از مرکز دور بالا با مدل سازی تجربی
۲۰۰٫ بهینه سازی طراحی استند موتورهای هوایی- دریایی
۲۰۱٫ بهبود قابلیت ماشینکاری سطوح پیچیده با استفاده از فرزکاری پنج محورهمزمان
۲۰۲٫ بهبود کیفیت شبکه محاسباتی در روش “لاگرانژی – اولری دلخواه” بوسیله روش ژاکوبین مبنا
۲۰۳٫ بهبود خواص مکانیکی یک فولاد زنگ نزن فوق مستحکم از طریق افزودن عناصر آلیاژی
۲۰۴٫ بهبود دقت موقعیت دهی قطعه کار از طریق بهینه سازی چیدمان فیکسچر ماشنیکاری
۲۰۵٫ بهبود عملکرد برجهای خنک کن خشک تحت شرایط باد متقاطع با استفاده از دیوارهای بادشکن (Wind Braek Walls)
۲۰۶٫ بارحد لوله های تحت فشار با ترک سطحی طولی با استفاده از المان محدود
۲۰۷٫ باز تابش امواج آکوستیک از پوسته ی استوانه ای همسانگرد عرضی پر شده از سیال ایده آل
۲۰۸٫ بازتابش امواج آکوستیک از پوسته ی استوانه ای همسانگرد عرضی پرشده از سیال ایده آل
۲۰۹٫ بدست آوردن پارامتهای مکانیک شکست استخوان ران گاو با استفاده از روش سه نقطه ای و اثر دما و رطوبت بر آنها
۲۱۰٫ برآورد انرژی قابل حصول از پتانسیل جریان باد دشت کهک قزوین به منظور احداث نیروگاه برق بادی
۲۱۱٫ بررسی فرآیند اکستروژن معکوس آلومینیوم به روش المانهای محدود
۲۱۲٫ بررسی فرآیند تبلور مجدد در حین تولید ورق مغناطیسی نرمFe-3%Si با بافت مکعبی از بافت گوس
۲۱۳٫ بررسی فرایند جوشکاری انفجاری لوله به صفحه لوله با استفاده از نرم افزار اجزای محدود LsDyna
۲۱۴٫ بررسی کنترل انقباض در فرآیند قطعه سازی سریع به روش ریخته گری سرد
۲۱۵٫ بررسی میدان جریان حول قایق پرنده در پرواز آزاد بکمک حل معادلات روی ابر رایانه موازی
۲۱۶٫ بررسی میدانهای تنش و کرنش ناشی از تحلیل ترمومکانیکی سرسیلندر با استفاده از روش اجزاء محدود
۲۱۷٫ بررسی مزیت مکانیکی در مکانیزمهای انعطاف پذیر
۲۱۸٫ بررسی نورد پیچ و دنده مارپیچ و شبیه سازی آن
۲۱۹٫ بررسی نیروهای آئرودینامیک وارد بر بدنه خودرو سمند
۲۲۰٫ بررسی و مقایس? روشهای تحلیل انتقال حرارت هدایتی در مقیاسهای کوچک
۲۲۱٫ بررسی و تحلیل قابلیت اعتماد پروتز مفصل ران
۲۲۲٫ بررسی و تحلیل روشهای غیر تماسی محاسبه صافی سطح
۲۲۳٫ بررسی و تحلیل روشهای غیرتماسی محاسبه صافی سطح
۲۲۴٫ بررسی وابستگی دبی لحظه ای با زاویه چرخش لابی ها در پمپ های روتس
۲۲۵٫ بررسی پایداری دینامیکی بالگرد بل ۲۰۶
۲۲۶٫ بررسی پارامترهای موثر در روش تیزکردن سنگ (dressing) با ابزار دیسکی و مقایسه آن با روش تک نقطه ای
۲۲۷٫ بررسی پارامترهای موثر در عملکرد مقایسه گرهای بادی
۲۲۸٫ بررسی پارامترهای راندمان حرارتی و دمای عملکرد در توربینهای گازی GE-F5 در نیتجه بخار در سیستم VODOLEY
۲۲۹٫ بررسی پاسخ دینامیکی پانلهای چند لایه با لایه عملگر پیزوالکتریک بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته
۲۳۰٫ بررسی پاسخ زمانی سازه های میرا شده با مواد ویسکوالاستیک
۲۳۱٫ بررسی پاسخ سازه ای لوله تحت بارگذاری دتونیشن داخلی به کمک مدلهابپی تحلیلی
۲۳۲٫ بررسی پاسخ سازه ای لوله تحت بارگذاری دتونیشن داخلی به کمک حل عددی با نرم افزار Ls- Dyna
۲۳۳٫ بررسی پراکندگی امواج صوتی از استوانه های همسانگرد عرضی نوع اول و نوع دوم جاسازی شده در ماتریس جامد
۲۳۴٫ بررسی آماری پراکندگی نتایج چقرمگی شکست در دو نمونه ماد? بتونی به کمک توزیع ویبول
۲۳۵٫ بررسی اثر فرآیند Autofrettage بر عملکرد مخازن تحت فشار
۲۳۶٫ بررسی اثر میدان مغناطیسی بر کیفیت سطح و نیروهای ماشینکاری
۲۳۷٫ بررسی اثر ناهمسانگردی ناشی از تغییر شکل در تغییر شکلهای بزرگ پلاستیک
۲۳۸٫ بررسی اثر پیچش پره برکارایی بالگرد با استفاده از حل عددی جریان
۲۳۹٫ بررسی اثر اکسیدایزر و گاز بستر در زمان سوزش ذرات آلومینیوم با استفاده از تحلیل تصاویر شعله
۲۴۰٫ بررسی اثر برخی خواص فیزیکی محصولات دانه ای بر پایداری سیال سازی
۲۴۱٫ بررسی اثر تراشکاری با ابزار مغناطیسی فولاد تند بر (Hss) بر راندمان ماشینکاری و ارتفاع لبه انباشته
۲۴۲٫ بررسی اثر خواص مکانیکی وصله های ساخته شده از مواد مرکب بر کارآیی وصله
۲۴۳٫ بررسی اثر ساچمه زنی بر استحکام خستگی فولاد CK5
۲۴۴٫ بررسی اثر شکل قالب اکستروژن مستقیم آلومینیوم گرم مقطع گرد
۲۴۵٫ بررسی اثرات متقابل دو استوانه دایره ای با آرایش طولی در جریان آرام بر روی یکدیگر با استفاده از روش برهم نهادن شبکه ها
۲۴۶٫ بررسی اثرات متقابل ریل و واگن هنگام ترمزگیری شدید قطار
۲۴۷٫ بررسی اثرات افزایش دمای سیال بر پاسخ دستگاه بادسنج سیم داغ (Hot- Wire Anemometer)
۲۴۸٫ بررسی اثرات تداخل لایه های جریان جابجایی آزاد در نقاط سکون مجاور
۲۴۹٫ بررسی اثرات غیر نیوتنی سیال در جریان بین دو استوانه چرخان و غیرهم مرکز
۲۵۰٫ بررسی توزیع حرارت در پردازنده ها در حالت گذرا در شرایط مرزی مختلف
۲۵۱٫ بررسی توزیع دمای چدن در حال ذوب در حالت دوبعدی با استفاده از روش المان مرزی (BOUNDARY ELEMANT METHOD)
۲۵۲٫ بررسی تاثیر فشار داخل شکمی و جهت عضلات کمر بر پایداری ستون فقرات با استفاده از روش المان محدود
۲۵۳٫ بررسی تاثیر چیدمان انژکتور دو پایه بر روش شدت پاشش محفظه احتراق یک موتور سوخت مایع
۲۵۴٫ بررسی تاثیر نسبت هوا به سوخت و EGR بر عملکرد و آلایندگی موتورهای صد در صد گازسوز
۲۵۵٫ بررسی تاثیر پارامترهای پاشش بر عملکرد مورتوهای انژکتوری با پاشش چند نقطه ای (MPFI)
۲۵۶٫ بررسی تاثیر اجزای مختلف کامپوند در ساخت لایه های لاستیکی جداره کامپوزیتی مخازن سوخت
۲۵۷٫ بررسی تاثیر تعداد دندانه و زاوی? درگیری ابزار بر محدوده های پایدار در فرآیند فرزکاری در برابر چتر
۲۵۸٫ بررسی تاثیر روش حرارت دهی و زمان پیرسازی بر خواص مکانیکی فولاد ۱۸Ni300
۲۵۹٫ بررسی تاثیر رینگ تقویت و ابعاد آن بر کاهش ضخامت کلگی های مخروطی به روش عددی
۲۶۰٫ بررسی تجربی لایه بندی حرارتی در مخزن ذخیره عمودی یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تخت
۲۶۱٫ بررسی تجربی منحنی مشخصه و کالیبراسیون سنسورهای سیم داغ و فیلم داغ دستگاه بادسنج سیم داغ (Hot- Wire Anemometer)
۲۶۲٫ بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت بر روی دسته پره های استوانه ای در داخل کانال چهارگوش، جابجایی طبیعی و اجباری
۲۶۳٫ بررسی تجربی گسترش شعله به طرف پایین بر روی مواد بدون ذغال در شرایط محیطی
۲۶۴٫ بررسی تجربی اثر بهبود شکل هندسی بالشتک بر روی پایداری هواناو
۲۶۵٫ بررسی تجربی تاثیر تغییر پارامترهای میدان پاشش انژکتورهای دوپایه بر روی میدان پاشش توسط دستگاه لیزری (PDA)
۲۶۶٫ بررسی تجربی تشخیص نشت گاز به روش اکوستیک ایمیشن
۲۶۷٫ بررسی تجربی جریان سیال و آشکارسازی آن توسط تونل دود آزمایشگاهی
۲۶۸٫ بررسی تجربی ساختار جریان حاوی ذرات سه بعدی
۲۶۹٫ بررسی تجربی عملکرد یک سیکل تبرید تراکمی با مبردهای R12 و R134a
۲۷۰٫ بررسی تحلیلی و تجربی یک روش کنترل درکاهش زمان رسیدن به حالت پایای یک سیستم حرارتی
۲۷۱٫ بررسی تحلیلی و تجربی تنش های الاستوپلاستیک در پوسته ی چند لایه ی یک محفظه ی موتور سوخت مایع
۲۷۲٫ بررسی ترمودینامیکی و اقتصادی سرمایش هوای ورودی در سیکل ترکیبی
۲۷۳٫ بررسی ترمودینامیکی سیکلهای ترکیبی پیشرفته بخش دوم: مدلسازی سیکلهای بخار پیشرفته و پیش بینی رفتار مجموعه سیکل ترکیبی
۲۷۴٫ بررسی جریان آرام درون حفره و حول استوانه بوسیله روش المان محدود
۲۷۵٫ بررسی حلقه های هم تنش حاصل از تئوری فتوالاستیسیته در قطعات ترکدار مود II
۲۷۶٫ بررسی حدود خطاهای ناشی از لقی اتصالات در موقعیت گریپر در ربات استانفورد
۲۷۷٫ بررسی خواص فیزیکی آلیاژ آلومینیوم- لیتیم ریخته گری شده تحت خلاء
۲۷۸٫ بررسی خواص ساختاری و مکانیکی فومهای میکروسلولی ABS
۲۷۹٫ بررسی دینامیک خارجی در برخورد شناورها
۲۸۰٫ بررسی روش های مختلف درونیابی بقایی و غیر بقایی برای جریان تقارن محوری غیر لزج با مرز بلوکی غیر انطباقی
۲۸۱٫ بررسی روش‌های مختلف درونیابی بقایی و غیربقایی برای جریان تقارن محوری غیر لزج با مرز بلوکی غیر انطباقی
۲۸۲٫ بررسی سیلان سوپر پلاستیک در آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳
۲۸۳٫ بررسی ساختار میدان جریان و عملکرد نیروی تراست نازل های توپی دار تقارن محوری با استفاده از شبیه سازی عددی
۲۸۴٫ بررسی سرمایش هوای ورودی به کمپرسوز نیروگاههای گازی با استفاده از مدلسازی ترموسینماتیکی ذرات آب پاششی
۲۸۵٫ بررسی شکل پذیری ورق های فولادی ضد زنگ و اثر استحاله مارتنزیت حاصل از تغییر شکل پلاستیک
۲۸۶٫ بررسی ضربه ناشی از حوادث در محوطه مدارس بر روی دانش آموزان
۲۸۷٫ بررسی عملکرد و طرق افزایش کارایی یک سایکلون نمونه گیر برای جمع آوری ذرات کوچکتر از میکرون به روش حل عددی و آزمایشهای تجربی
۲۸۸٫ بررسی عامل ارتعاشی در دوران کله گی دستگاه ماشین ابزار فوق دقیق و رفتار آن
۲۸۹٫ بررسی عددی فرایند ذوب و انجماد یک ماده تغییر فاز دهنده (PCM) در یک ذخیره کنند? انرژی دو لوله ای هم محور (Annular tube)  ۲۹۰٫ بررسی عددی نوسلت در کوئینچینگ گاز روی پیرامون یک استوانه کوتاه در حالت جریان محوری
۲۹۱٫ بررسی عددی و تجربی تنشهای وارده بر فراگ مستقیم سوزن ریل راه آهن بین شهری
۲۹۲٫ بررسی عددی انتقال حرارت برای یک دسته لوله در جریان عبوری هوا
۲۹۳٫ بررسی عددی اثر سرعت تزریق و زاویه تزریق سوخت بر نرخ تبخیر سوخت در موتور پراید انژکتوری با استفاده از کد شبیه سازی Kiva-3V
۲۹۴٫ بررسی عددی تداخل غیرخطی موج و جریان با یک استوانه مرکب بزرگ در دریا
۲۹۵٫ بررسی عددی جریان در فضای داخلی و خارجی محفظه احتراق توربین گاز
۲۹۶٫ تقویت ورق جان تیرهای کارلینگ تحت خمش بوسیله استیفنرهای طولی
۲۹۷٫ تکنولوژی Acoustic Emission آزمایش در حال سرویس سازه ها و حفاظت محیط زیست
۲۹۸٫ تنظیم پارمترهای کنترلر PID توربین گازی توسط سیستم فازی- عصبی، مبتنی بر مدلسازی توربین توسط شبکه های عصبی
۲۹۹٫ تولید ورقهایFe-3%Si با آرایش مکعبی [۰k1] (100 با نورد متقاطع و عملیات حرارتی
۳۰۰٫ تولید شبکه حساس و به کار گیری آن در اندازه گیری میدان تنش پسماند با استفاده از روش تجربی موری
۳۰۱٫ تولید شبکه حساس و به کارگیری آن در اندازه گیری میدان تنش پسماند با استفاده از روش تجربی موری
۳۰۲٫ توسعه معادلات متوسط گیری شده رینولدز برای جریان های با سطح مشترک و ارائه مدل هایی برای بستن این معادلات
۳۰۳٫ توسعه یک الگوی بهینه نرم افزاری ارزیابی هواپیما در پرواز درون توربولانس
۳۰۴٫ توسعه شبکه های بیضوی به منظور استفاده در نرم افزارهای CFD و بررسی نحوه تاثیر توابع کنترلی بر کیفیت این شبکه ها
۳۰۵٫ توسعه شبکه‌های بیضوی به منظور استفاده در نرم‌افزارهای CFD و بررسی نحوه تاثیر توابع کنترلی بر کیفیت این شبکه ها
۳۰۶٫ تأثیر قید تماس پروفیل چرخ و ریل قطار در رفتار واگن
۳۰۷٫ تأثیر رانش از جلو یا عقب در رفتار حرکت عرضی حدی خودرو
۳۰۸٫ تاثیر فواصل (Gap) بین صفحات در اتصالات نقطه جوش روی عمر خستگی آنها
۳۰۹٫ تاثیر کوپلینگ مود بر ارتعاش چتر (Chatter) در فرآیند فرزکاری
۳۱۰٫ تاثیر موج ضربه ای مافوق صوت برروی اندازه گیری سرعت و مختصات بروش غیر تماسی بکمک لیزر
۳۱۱٫ تاثیر نوع معادلات دینامیکی بر رفتار سیستم کنترلی غیرخطی روبات سیار چرخدار و تخمین پارامترهای نامعین
۳۱۲٫ تاثیر پارامترهای تزریق بر میزان انحراف و طول ایرفویل مدلهای مومی با ویژگیهای هندسی وابسته به پره های توربین گازی
۳۱۳٫ تاثیر اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی بر پاسخ استاتیکی و دینامیکی ورقهای مستطیلی ساخته شده از مواد FGM
۳۱۴٫ تاثیر تغییر ارتفاع مدار یک ماهواره LEO بر روی درجه حرارت سطوح آن
۳۱۵٫ تاثیر خنک کاری فوق سرد بر خواص ماشینکاری فولادهای صنعتی
۳۱۶٫ تاثیر خواص وابسته به دمای ماده بر شبیه سازی پروسه جوشکاری
۳۱۷٫ تاثیر ضخامت فاصل? هوایی در فرآیند تصفیه الکتریکی سرباره
۳۱۸٫ تاثیر طرح کاسه پیستون بر حرکت گردبادی هوای داخل سیلندر و عملکرد موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم
۳۱۹٫ تجهیز موتور پیکان افشانه ای دوگانه سوخت به گاز برگشتی (EGR) و مطالعه تجربی آن روی عملکرد و آلایندگی خودرو
۳۲۰٫ تجزیه و تحلیل مانورپذیری سیستم رباتهای همکار با مفاصل فعال و غیرفعال
۳۲۱٫ تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت دو بعدی در یک روتور ژنراتور با سرمایش مستقیم
۳۲۲٫ تجزیه و تحلیل عددی انتقال حرارت سه بعدی درون استاتور یک ژنراتور با سرمایش غیرمستقیم
۳۲۳٫ تحلیل کمانش پوسته های استوانه ای مرکب تحت بارگذاریهای مختلف
۳۲۴٫ تحلیل مودال سازه ماهواره کوچک با مدل اجزاء محدود به منظور بهینه سازی سازه و تعیین نقاط تحریک و پاسخ در آزمایش مودال
۳۲۵٫ تحلیل مدل رباتیکی دست در رانش ویلچر و تعیین نیروی عضلات و نیرو و گشتاور وارد بر مفاصل از روش بهینه سازی
۳۲۶٫ تحلیل مسائل اکستروژن مستقیم و متقارن با روش المان محدود(FEM)
۳۲۷٫ تحلیل معکوس مسأله ترموالاستیسیته در حالت دینامیکی گذرا
۳۲۸٫ تحلیل معکوس مسائل ترموالاستیسته با روشهای حداقل سازی مربعات و گردایان مزدوج و مقایسه آنها با یکدیگر
۳۲۹٫ تحلیل چندمنظوره سازی هواپیمای توربوپراپ آنتونوف ۱۴۰
۳۳۰٫ تحلیل همگرد الاستیک- پلاستیک تغییر شکلهای بزرگ به روش اجزاء محدود
۳۳۱٫ تحلیل و بهینه سازی پاسخ ارتعاشی تیرها با تکیه گاههای صلب و انعطاف پذیر و جرمها و فنرهای میانی
۳۳۲٫ تحلیل و بهینه سازی آیرودینامیکی ایرفویل های NACA چهار رقمی در جریانهای زیر صوتی
۳۳۳٫ تحلیل و بهینه سازی سیکل ترکیبی (برایتون- رنکین) با استفاده از مفهوم اگزرژی
۳۳۴٫ تحلیل پایداری دینامیکی سازه های دو لوله ای هم مرکز تحت تاثیر جریان بین دو لوله
۳۳۵٫ تحلیل پایداری رگولاتور تراست در پیکره یک موتور سوخت مایع خاص
۳۳۶٫ تحلیل پاسخ فرکانسی فنرهای بشقابی شکل با استفاده از روش مربع سازی مشتق ها(DQM)
۳۳۷٫ تحلیل پسای حرکتی شناور Outrider با استفاده از الگوریتم محاسباتی ITTC
۳۳۸٫ تحلیل آکوستیک امیشن (Acoustic Emission) در شناسایی نشتی یک مخزن
۳۳۹٫ تحلیل الاستیسیته سه بعدی پوسته استوانه ای ضخیم با لایه پیزوالکتریک
۳۴۰٫ تحلیل انتقال حرات و تنش در بار گذاری ناگهانی به شیوه Transtinite Elements
۳۴۱٫ تحلیل انتقال حرارت میله ای طویل در یک محیط همدما با استفاده از روش حل معکوس
۳۴۲٫ تحلیل انتقال صوت از پوسته های استوانه ای ایزوتروپیک با طول بی نهایت
۳۴۳٫ تحلیل اثرات شرایط مرزی ویسکوالاستیک در کاهش سطح ارتعاشات یک تیر
۳۴۴٫ تحلیل اجزاء محدود رشد ترک دینامیکی در نمونه های DCB با استفاده از تکنیک المان بندی مجدد
۳۴۵٫ تحلیل ارتعاشی میل‌لنگ پیکان CC 1600
۳۴۶٫ تحلیل ارتعاشات لوله های دربردارنده سیال با توجه به تقابل سیال و سازه بکمک روش اجزاء محدود متقارن محوری
۳۴۷٫ تحلیل ارتعاشات لوله های دربردارنده سیال با توجه به تقابل سیال و سازه به کمک تقریب اجزاء محدود متقارن محوری
۳۴۸٫ تحلیل ارتعاشات آزاد ورقهای نازک ذوزنقه ای به روش ریلی- ریتز با استفاده از تابع چند جمله ای کامل
۳۴۹٫ تحلیل ارتعاشات اجباری ورقهای میندلین نسبتا ضخیم مستطیلی مستقر روی فونداسیون الاستیک تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی
۳۵۰٫ تحلیل ارتعاشات تیر دو سر مفصل پیوسته با تحریک پایه
۳۵۱٫ تحلیل استوانه ای کامپوزیتی چند لایه تحت فشار الکترومغناطیسی
۳۵۲٫ تحلیل بارگذاری برخورد با سرعت بالا بر روی هدفهای ضخیم و نازک و مقایسه با نتایج تجربی
۳۵۳٫ تحلیل تجربی آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون
۳۵۴٫ تحلیل تجربی عملکرد واقعی دستگاه بادسنج سیم داغ و مقایس? عملکرد پروب های سیم داغ و فیلم داغ دراندازه گیری سرعت جریان ها
۳۵۵٫ تحلیل ترموالاستیک استوانه ای FG با تغییر شکلهای بزرگ به روش اجزاء محدود
۳۵۶٫ تحلیل جوشکاری و شکلدهی انفجاری صفحات غیر همجنس
۳۵۷٫ تحلیل جریان آرام لزج اطراف یک ایرفویل نوسانی اجباری با استفاده از روش رندوم ورتکس
۳۵۸٫ تحلیل جریان بین تیغه های مجاور پروانه یک پمپ گریز از مرکز
۳۵۹٫ تحلیل جریان سیال همراه با انتقال حرارت به روی یک دسته لوله با آرایش هم خط
۳۶۰٫ تحلیل جریان سیال در مرحل? فلزخورانی (Infiltration) در ریز ساختار روش نمونه سازی سریع با تخلیه الکتریکی SEDS
۳۶۱٫ تحلیل حرارتی گذاری سیستم خروجی موتور به منظور نصب بهینه مبدل کاتالیزوری
۳۶۲٫ تحلیل حساسیت حرارتی گذاری باتری یک ماهوار? کوچک
۳۶۳٫ تحلیل خستگی اتصالات چسبی تحت مد مختلط
۳۶۴٫ تحلیل خطی ناپایدار دتونیشن با استفاده از مدل سینتیکی چهارمرحله ای
۳۶۵٫ تحلیل خطای مکانیکی یک میکرومکانیزم انعطاف پذیر دوپایا در اثر لقی لولاها و تلرانس ابعادی لینکها با استفاده از روش مونت کارلو
۳۶۶٫ تحلیل دوبعدی (تقارن محوری) جریان در ناحیه دیفیوزر- محفظه احتراق توربین گاز
۳۶۷٫ تحلیل دینامیکی و اجزاء محدود قاب بوژی دو محروه به منظور افزایش سرعت واگن
۳۶۸٫ تحلیل دینامیکی استوان? جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند (functionally Graded Material)
۳۶۹٫ تحلیل دینامیکی بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر و بررسی نوسانات پیچشی و انتقالی در مفاصل و مچ بر مبنای مدل اجزاء محدود  ۳۷۰٫ تحلیل سیستمهای رباتیک با محرک کابلی
۳۷۱٫ تحلیل شکل دهی انفجاری و بدون قالب ورق های مدور با استفاده از اصل پایستاری انرژی
۳۷۲٫ تحلیل شبکه های آب رسانی
۳۷۳٫ تحلیل عملکرد انژکتور جوششی یا «افروسنت» (Efferescent) و بررسی نتایج آزمایشات انجام گرفته با استفاده از تست سرد (PDA)
۳۷۴٫ تحلیل عددی میدان جریان و دمای یک ردیف جت های تزریقی مقابل هم
۳۷۵٫ تحلیل عددی و تجربی رشد ترک در صفحات آلومینیومی نازک با ترمیم یکطرفه از جنس مواد مرکب
۳۷۶٫ تحلیل عددی انتقال حرارت و انجماد در فرآیند ریخته گری پیوسته
۳۷۷٫ تحلیل عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی جریان آرام در مخازن کویل دار عمودی
۳۷۸٫ تحلیل عددی اثرات تغییر ابعاد و خواص فیزیکی ذرات بر روی پارامترهای لایه مرزی جریان مافوق صوت با ذرات جامد
۳۷۹٫ تحلیل عددی اثرات تغییر ابعاد و خواص فیزیکی ذرات بر روی پارامترهای لایه مرزی جریان مافوق صوت با ذرات جامد
۳۸۰٫ تحلیل عددی جریان لزج سه بعدی مافوق صوت توسط روش کاهش تغییرات کل
۳۸۱٫ تحلیل عددی جریان سه بعدی در پره های ثابت و هادی توربین فرانسیس
۳۸۲٫ تحلیل عددی ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در ناحیه ورودی یک کانال دو بعدی فین گذاری شده برای انتخاب یک مبدل حرارتی مناسب
۳۸۳٫ تحلیل عددی- تجربی و بهینه سازی پوسته فلزی سه لایه کاروگیتی
۳۸۴٫ تحلیل غیرخطی پوسته های استوانه ای پیزوالکتریک با در نظر گرفتن تئوریهای مرتبه بالا به روش اجزاء محدود
۳۸۵٫ تحلیل غیرخطی تغییر شکل ورقهای ترموپلاستیک تقویت شده با الیاف پیوسته در درجه حرارت شکل دهی
۳۸۶٫ تخمین همزمان چشمه حرارتی و شرط مرزی مجهول در یک میدان هدایت حرارتی تقارن محوری گذارا با استفاده از روش تخمین پارامتر آنالیز معکوس
۳۸۷٫ تخمین آلایند? هیدروکربنی در موتورهای دیزل با پاشش مستقیم
۳۸۸٫ تخمین با یاس وابسته به عیوب حرارتی ژیروسکوپ ارتعاشی با استفاده از روش فازی
۳۸۹٫ تخمین ضریب هدایت حرارتی وابسته به دما به روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از مساله هدایت حرارتی معکوس (IHCP)
۳۹۰٫ تخمین عمر قطعات تحت بارگذاری خستگی توسط تحلیل دینامیکی صریح
۳۹۱٫ تخصیص تلرانسی و انتخاب فرایند تولید برای مجموعه های مکانیکی
۳۹۲٫ تدوین نرم افزار طراحی غلتکهای شکل دهی غلتکی سرد لوله های گرد
۳۹۳٫ تدوین نرم‌افزار طراحی غلتکهای شکل‌دهی غلتکی سرد لوله‌های گرد
۳۹۴٫ تست و ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در شهرهای بزرگ
۳۹۵٫ تست تجربی پمپهای سانتریفوژ توربوپمپ یک موتور سوخت مایع
۳۹۶٫ تست غیر مخرب در لوله های ژنراتوربخار با استفاده از پراب جریان گردابی حلقوی جهت بازرسی و مکانیابی سریع عیوب
۳۹۷٫ تسریع روش های تولید شبکه بیضی گون، برای شبکه های سه بعدی با سازمان با شرط تعامد روی مرزها
۳۹۸٫ تشدید تبخیر و خشک کردن به کمک الکتروهیدرودینامیک
۳۹۹٫ تشریح یک مدل برای مرحله احتراق در موتور جرقه اشتعال
۴۰۰٫ تعقیب بهینه مانورها در نبردهای هوایی نزدیک
۴۰۱٫ تعمیر لوله های خورده شده انتقال گاز با استفاده از مواد کامپوزیت
۴۰۲٫ تعیین موقعیت وسایل نقلیه خودگردان همزمان با تهیه نقشه محیط، با ترکیب اطلاعات حس گرهای لیزری و GPS
۴۰۳٫ تعیین محل و شکل یک ناخالصی در داخل یک جسم الاستیک دوبعدی با استفاده از روش معکوس
۴۰۴٫ تعیین معادلات ساختاری برای یک فولاد ضد زنگ در فرآیند آهنگری داغ با استفاده از دستگاه دیلاتومتر
۴۰۵٫ تعیین گسترده اولیه و شبیه سازی تغییر شکل تدریجی ورق در فرآیند کشش عمیق قطعات چند ضلعی شکل با استفاده از شبکه های عصبی
۴۰۶٫ تعیین پیکربندی بهینه روباتهای دارای ابرافزونگی درجات آزادی به کمک حرکت با آهنگ ظریف و شبکه های عصبی
۴۰۷٫ تعیین پیش فرم فرآیند آهنگری، به شیوه سیلان معکوس مواد با استفاده از روش اجزاء محدود
۴۰۸٫ تعیین پروفیل بهینه قالب در فرآیند اکستروژن سرد مستقیم برای تولید میلگرد
۴۰۹٫ تعیین پروفیل بهینه قالب در فرآیند اکستروژن سرد معکوس میلگرد
۴۱۰٫ تعیین اندازه جوش گلویی اتصالات سپری سازه ها بر مبنای تنش معادل فون میزز
۴۱۱٫ تعیین اتوماتیک طول بیرینگ قالب اکستروژن و بررسی اثر انحراف زبانه
۴۱۲٫ تعیین بهینه زمانهای سوئیچینگ یک جرثقیل سقفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۴۱۳٫ تعیین توزیع تنش الاستوپلاستیک در مخازن جدار ضخیم سیلندری شکل با رفتار کرنش سختی و تغییر شکل متناهی
۴۱۴٫ تعیین روشی نوین در حفظ تعادل و الگوی حرکتی روبات آدم نما
۴۱۵٫ تعیین ضریب کارآیی پانل های خورشیدی
۴۱۶٫ تعیین ضرایب کالیبراسیون روش سوراخکاری مرکزی برای اندازه گیری تنشهای پسماند در مواد ایزوتروپیک و ارتوتروپیک
۴۱۷٫ تعیین عمر خستگی جوش های نقطه ای در صفحات آلیاژ آلومینیم ۰-۵۱۸۲ به روش المان محدود و مقایسه با نتایج تجربی
۴۱۸٫ تغییر شکلهای پیشرونده در لوله ها و سیلندرهای فولادی از جنس ضدزنگ تحت فشار داخل و ممانهای خمشی متناوب مشابه اثرات زلزله و تأثیر نسبت D/t
۴۱۹٫ جایگزینی فیلتر کمپرسور توربین های گازی با جداکننده های سیکلونی
۴۲۰٫ جابه جایی آزاد در محفظه مربعی در اثر اعمال دمای سینوسی روی دیواره های افقی
۴۲۱٫ جابه جایی توأم در محفظه دو بعدی با دیواره متحرک
۴۲۲٫ جبران سازی دینامیکی پایداری بازوی مکانیکی متحرک در حال واژگونی بوسیله شتاب زاویه ای بهینه بازوها با استفاده از شبکه عصبی
۴۲۳٫ جبران سازی دینامیکی پایداری بازوی مکانیکی متحرک در حال واژگونی بوسیله شتاب زاویه ای بهینه بازوها با استفاده از شبکه عصبی
۴۲۴٫ جریان پایا حول استوانه مدفون با عمقهای مختلف
۴۲۵٫ حل عددی استاتور- روتور یک مرحله از توربین گاز گذر صوتی با استفاده از مدل آشفتگی RNG. Ke
۴۲۶٫ حل پارادوکس دالامبر در هیدرودینامیک با استفاده از مدل محیط پیوسته کسرات
۴۲۷٫ حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای تحت گشتاور دینامیکی موضعی
۴۲۸٫ حل تحلیلی مساله تماس بین یک گوه نامتقارن و یک نیم فضا با در نظر گرفتن اصطکاک حدی
۴۲۹٫ حل تحلیلی انتقال حرارت جابجایی در لوله حاوی ماده متخلخل: بررسی تاثیرات نسبت تخلخل و عدد پکلت بر انتقال حرارت و توزیع دما
۴۳۰٫ حل تحلیلی جریان کوئت مغشوش با استفاده از مدل محیط پیوسته کسرات
۴۳۱٫ حل سینماتیک معکوس روباتهای دو بازویی توسط شبکه های عصبی
۴۳۲٫ حل عددی میدان جریان اطراف بدنه های سرپخ و نوک تیز در جریان ابرصوتی
۴۳۳٫ حل عددی انتقال حرارت جریان مغشوش بین دو استوان? هم مرکز با دوران استوان? داخلی
۴۳۴٫ حل عددی استوانه جدار ضخیم تحت بارگذاری انفجاری داخلی به روش تفاضل محدود و مقایسه با حل المان محدود (Ss-Dyna)
۴۳۵٫ حل عددی توزیع دما و شار حرارتی تشعشعی در محیطی خاکستری دارای چشمه حرارتی
۴۳۶٫ حل عددی جریان تراکم پذیر حین گذر از یک نازل پلکانی انبساطی ساده
۴۳۷٫ حل عددی جریان جابجائی آزاد ناپایدار در نقاط سکون زیرین و فوقانی کره
۴۳۸٫ حل عددی جریان در کسکید پره های دو بعدی برای شبیه سازی یک پمپ محوری
۴۳۹٫ حذف نویز از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از مقادیر ویژه منفرد (SVD) ماتریس هنکل
۴۴۰٫ خطی سازی فیدبک دربازوهای رباتی با مفاصل الاستیک برای یافتن حداکثر بار قابل حمل
۴۴۱٫ رفتار متفاوت پوسته ها در مکش و فشار و تأثیر آن بر طراحی سازه شناورهای اثرسطحی
۴۴۲٫ رفتار همودینامیکی جریان خون در نواحی تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در مدل سه بعدی انشعاب سرخرگ کاروتیدی
۴۴۳٫ روش آهنگری کراس برای تولید قطعات آهنگری متقارن با نیروی فورج کم (Cross die forging)
۴۴۴٫ روش اصلاح شده المان محدود شبکه ثابت و کاربرد آن در حل مسائل سه بعدی ارتجاعی خطی
۴۴۵٫ روش تحلیلی برای تخمین دبی جریان در سرریزهای لبه تیز مستطیلی و مثلثی
۴۴۶٫ روشهای افزایش فشار در کانال مارپیچی به صورت عمودی
۴۴۷٫ روشهای اندازه گیری سرعت انتشار امواج صوت در مواد و محاسبه خطای سرعت
۴۴۸٫ روشهای اپتیکی در تعیین ضریب شدت تنش
۴۴۹٫ روشی بهینه برای ایجاد مدل هندسی ایمپلر به کمک فناوری CAD/CAM
۴۵۰٫ روشی برای مدلسازی مجموع? پرچ و تعیین موقعیت بهین? پرچها در اتصالات پرچی
۴۵۱٫ روشی جدید برای شبیه سازی پرواز راکتهای دوران پایدار و مقایسه آن با شبیه سازی پرواز شش درجه آزادی
۴۵۲٫ رشد لایه مرزی در نقطه سکون اجسام و بررسی زمان پایداری
۴۵۳٫ سینماتیک و کنترل یک ربات سیار چهار چرخ- فرمانش لغزشی در تعقیب مسیر هندسی
۴۵۴٫ ساخت و آزمایش دستگاه بالانس کننده اتوماتیک انفعالی (رنیگ و گلوله) جهت کاهش ارتعاشات در ماشینهای دوار
۴۵۵٫ ساخت و بررسی عملکرد اجاق خورشیدی فرسنل
۴۵۶٫ ساخت اولین دستگاه سرعت سنجی با داپلر لیزری(LDV) و بررسی تاثیر قطر ذرات بر نتایج دستگاه
۴۵۷٫ شکست پوسته های استوانه ای شیاردار تحت اثر انفجار HE میانی (قسمت اول: مدل تحلیلی)
۴۵۸٫ شکست پوسته های استوانه ای شیاردار تحت اثر انفجار خرج HE میانی (قسمت دوم: مدل عددی)
۴۵۹٫ شناسایی غیرخطی سیستم دینامیکی هواپیما بر پایه شبکه عصبی NNARX
۴۶۰٫ شناسائی ترک در تیرها با استفاده از اطلاعات ارتعاشی و نتایج تست
۴۶۱٫ شبکه های عصبی مبتنی بر خوشه سازی فازی، رویکردی شهودی در آسیب یابی سیستمهای مکانیکی
۴۶۲٫ شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سرشافت پلوس پژو ۴۰۵
۴۶۳٫ شبیه سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه جامد با استفاده از روش حجم محدود
۴۶۴٫ شبیه سازی فرایند کوئنچینگ لوله های نفت و گاز به منظور بررسی تنش های پسماند ناشی از آن
۴۶۵٫ شبیه سازی کامپیوتری سیستم خنک کن موتور خودرو
۴۶۶٫ شبیه سازی کاربردی- کامپیوتری مدلهای محاسبه و کنترل عرض در ناحیه نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه
۴۶۷٫ شبیه سازی و مقایسه سیستم کنترل زاویه ای موشک بالستیک براساس روشهای طراحی کلاسیک و مدرن
۴۶۸٫ شبیه سازی و تحلیل آهنگری شاتون پیکان
۴۶۹٫ شبیه سازی آهنگری دقیق چرخ دنده ساده با استفاده از روش اجزاء محدود
۴۷۰٫ شبیه سازی اثرات تزریق هوای خنک کاری از لبه فرار پره توربین بر روی میدان جریان یک ردیف پره
۴۷۱٫ شبیه سازی ارتعاشات جانبی رشته حفاری در اثر خروج از مرکزی
۴۷۲٫ شبیه سازی ارتعاشات خود تحریک پیچشی رشته حفاری
۴۷۳٫ شبیه سازی ترک خوردگی- تنشی در لوله های انتقال نفت و گاز به منظور تعیین عمر لوله به روش اجزای محدود
۴۷۴٫ شبیه سازی تعادل و پایداری دینامیکی ستون فقرات در حرکات سه بعدی تنه
۴۷۵٫ شبیه سازی رفتار هواپیمای F-5 توسط جت بدون سرنشین
۴۷۶٫ شبیه سازی سه بعدی فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات با شکل داخلی دایره ای از بیلتهای با شکل خارجی چند ضلعی منتظم
۴۷۷٫ شبیه سازی سه بعدی عددی فرایند خنک کاری لامپ در دستگاه اگزوست و مدلسازی فرایند با استفاده از شبکه های عصبی نوع GMDH
۴۷۸٫ شبیه سازی سیستم محرکه و سیستم انتقال قدرت در خودروهای سواری
۴۷۹٫ شبیه سازی شکل دهی ورق های فلزی به روش اجزاء محدود
۴۸۰٫ شبیه سازی شبه تصادفی پروفیل جاده ها جهت کاربرد در شبیه سازیهای دینامیک خودرو
۴۸۱٫ شبیه سازی عددی فرآیند سوراخکاری انفجاری توسط خرج گود
۴۸۲٫ شبیه سازی عددی معادلات لایه مرزی تراکم پذیر بر روی دماغه
۴۸۳٫ شبیه سازی عددی هیدرودینامیک حرکت حباب در سیال ساکن در شرایط گرانش کم و نقش مویینگی سیالی در شروع حرکت حباب
۴۸۴٫ شبیه سازی عددی اثر باد بر عملکرد برج خنک کن خشک یک نیروگاه
۴۸۵٫ شبیه سازی عددی تاثیر نسبت دمش و شار ممنتوم بر اثربخشی خنک کاری لایه ای
۴۸۶٫ شبیه سازی عددی جریان آشفته تراکم پذیر اطراف ایرفویل متقارن نوسانی
۴۸۷٫ شبیه سازی عددی جریان جابجائی آزاد در مجاورت صفحه شیبدار دما ثابت با خواص متغییر
۴۸۸٫ شبیه سازی عددی جریان در حال توسعه در محیط متخلخل محصور بین دو صفحه موازی جامد با تخلخل ثابت و تخلخل متغیر
۴۸۹٫ شبیه سازی عددی جریان روی پله با استفاده از روش فشرده چند بلوکی موازی
۴۹۰٫ شبیه سازی عددی جریان سیال در اریفیس های ورودی یک مشعل گازسوز بمنظور بررسی اثرات تغییر فشار محفظه احتراق بر توزیع دبی سوخت در سر مشعل
۴۹۱٫ شبیه سازی عددی حرکت حباب در جریان آرام اطراف یک هیدروفویل دو بعدی
۴۹۲٫ شبیه¬سازی حجم محدود تزریق آب در محیط متخلخل دوبعدی شکافدار با استفاده از مدل تک تخلخلی
۴۹۳٫ طراحی کنترل فازی برای ربات سه درجه آزادی از نوع آنتروپومورفیک
۴۹۴٫ طراحی کنترل کننده های ¥H2,H جهت کنترل فعال ارتعاشات در یک تیغه دوسرگیردار
۴۹۵٫ طراحی کنترلر مقاوم هواپیمای بدون سرنشین (UAV) با قابلیت مانوری بالا
۴۹۶٫ طراحی کنترلرهیبرید فازی برای یک موشک دریایی
۴۹۷٫ طراحی مکانیزم بازکنند? آرایه خورشیدی ماهواره
۴۹۸٫ طراحی ماندرل چند کره ای قابل استفاده در فرآیند خم کاری خودکار لوله ها
۴۹۹٫ طراحی مسیر بهینه یک بازوی مکانیکی با افزونگی درجه آزادی در مجاورت موانع ثابت بعد دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۵۰۰٫ طراحی معکوس اشکال آیرودینامیکی با مدلسازی عددی جریان و استفاده از الگوریتم ژنتیک
۵۰۱٫ طراحی نرم افزار نیمه هوشمند مشاوره ای انتخاب مواد مهندسی
۵۰۲٫ طراحی و مدلسازی ربات جستجوگر در خطوط لوله (PIC)
۵۰۳٫ طراحی و اعمال الگوی حرکتی پایدار بر روی ربات انسان نما
۵۰۴٫ طراحی و تحلیل ترمودینامیکی سیستم دمش مخازن یک موشک سوخت مایع
۵۰۵٫ طراحی و ساخت قالب تزریق موم یک نمونه پره متحرک توربین گازی با رویکرد به تکنولوژیهای نمونه سازی سریع (RP) و ابزارسازی سریع (RT)
۵۰۶٫ طراحی و ساخت میز سه محوره CNC جهت دستگاه برش با آب
۵۰۷٫ طراحی و ساخت یک ربات دوپای راهروند? سه درجه آزادی غیرفعال
۵۰۸٫ طراحی و ساخت ربات شبیه ساز موج سه درجه آزادی با محدود کنند? تماسی غلتشی
۵۰۹٫ طراحی و ساخت سنسورارتعاشی مغناطیسی برای فرکانس های پایین و دامنه بسیارکم
۵۱۰٫ طراحی و ساخت سیستم مکانیکی شبیه سازی پیچ خوردگی مچ پا
۵۱۱٫ طراحی و ساخت سیستم تک لب? برشی چرخشی و مقایس? کیفیت سطح و نیروهای ماشینکاری در این سیستم و سیستم برشی مرسوم
۵۱۲٫ طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار اسکنر سه بعدی لیزری
۵۱۳٫ طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار اسکنر سه بعدی لیزری
۵۱۴٫ طراحی ورودی هوا برای موشک مافوق صوت
۵۱۵٫ طراحی وساخت گیج بادی الکترونیکی به منظور دسته بندی پیستون پیکان
۵۱۶٫ طراحی وساخت ربات دو درجه آزادی SCARA-2R
۵۱۷٫ طراحی یک مولد ترموالکتریک برای هواپیمای توربوپراپ
۵۱۸٫ طراحی یک روبات متحرک امدادگر
۵۱۹٫ طراحی یک سیستم خبره برای انتخاب زنجیر مناسب براساس شرایط کاری
۵۲۰٫ طراحی پارامترهای سیستم کنترلی تراستر (Thruster) جهت چرخش هاور کرافت تحت اثرباد
۵۲۱٫ طراحی الگوریتم تست پرواز فاز اوجگیری هواپیما
۵۲۲٫ طراحی ترمودینامیکی مبدل گرمایی پمپهای گرمایی زمینی
۵۲۳٫ طراحی جاذب های ضربه استوانه ای شیاردار به روش تحلیلی و عددی
۵۲۴٫ طراحی سیستم کنترل یک موتور مایع غیرخطی و چند متغیره
۵۲۵٫ طراحی سیستم کنترل پرواز بهینه در فاز نزول برای حفظ مسیر حداقل مصرف سوخت
۵۲۶٫ طراحی سیستم کنترلی ESP برای خودروی سواری الکتریکی
۵۲۷٫ طراحی سیستم تعلیق نیمه فعال جهت کاهش صدمات وارد به جاده از سوی خودروی سنگین
۵۲۸٫ طراحی شبکه های عصبی از نوع GMDH جهت ارائه مدل دینامیکی مخازن چند لایه مرکب (کامپوزیتی) شامل سیال با ارتفاع متغیر
۵۲۹٫ طراحی صفحات تقویتی به منظور مهار رشد ترک تمام عمق در بوژی قطارهای باربری به کمک روش اجزاء محدود
۵۳۰٫ طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی
۵۳۱٫ طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی
۵۳۲٫ طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش دوم: بهینه سازی با روش المان محدود، ساخت و کالیبراسیون
۵۳۳٫ طراحی، ساخت و کنترل روبات Catcher (پرتابه گیر)
۵۳۴٫ طراحی، ساخت و اعتبار سنجی یک دستگاه لقی سنج مفصل زانو جهت تشخیص پارگی رباط ضربدری قدامی
۵۳۵٫ عیب یابی مکانیزه جوش محیطی لوله، از طریق تهیه تصاویر C اسکن
۵۳۶٫ عیب یابی چرخنده با روش میانگین گیری سیگنال ارتعاشی در حوزه زمانی
۵۳۷٫ عیب یابی بلبرینگ ها از طریق آنالیز ارتعاشی

کلیه مقالات بالا به صورت یکجا قابل دانلود است

با کلیک بر روی دکمه زیر، پس از پرداخت مبلغ کالا، لینک دانلود برای شما فعال میگردد

نکته : محصولات دیجیتالی ( دانلودی ) شامل هزینه پست و مالیات نمیشوند

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک
قیمت : 24500 تومان
فرمت فایل : PDF
تعداد فایلها : 530
حجم فایل : 215 مگابایت

۳ دیدگاه

  1. این مقاله ها ترجمه شدن؟؟

  2. مجید عیدالهی

    هیچی پول واریز کردم الان یک روزه ولی هیچ چیزی ارسال نشده برام

    • اگه مطمئن هستید که از حساب کسر شده و برنگشته، لطفا ساعت دقیق تراکنشتون و ۴ رقم آخر شماره کارتتون رو بدید تا پیگیری بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.