به فروشگاه جزوات درسی و دانشجویی خوش آمدید


نکته ها :
با خرید از این فروشگاه ، ابتدا سفارش خود را دریافت کنید سپس هزینه ی آن را به مامور پست پرداخت کنید .
اگر محصول مورد نظر خود را پیدا نکردید از بخش جستجو استفاده نمائید .
تمام محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض بوده و در صورت وجود مشکل ، محصول برایتان تعویض می شود .
هر گونه سوال و مشکل خود را از طریق ایمیل ، فرم تماس ، پشتیبانی آنلاین و تلفن در میان بگذارید .

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته مدیریت

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته مدیریت ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 3000 دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2043 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته حسابداری

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته حسابداری ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1700 دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2042 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته کشاورزی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته کشاورزی ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1500 دفترچه سوال از سال 86 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2041 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته کامپیوتر

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 2000 دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2040 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته فیزیک

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته فیزیک ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 800 دفترچه سوال از سال 84 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2039 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته علوم سیاسی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته علوم سیاسی در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 800 دفترچه سوال از سال 86 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2038 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته صنایع

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته مهندسی صنایع در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1500 دفترچه سوال از سال 85 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2037 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته شیمی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته شیمی ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1000 دفترچه سوال از سال 84 تا 91 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2036 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته زبان و ادبیات فارسی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1000 دفترچه سوال از سال 86 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2035 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته زبان انگلیسی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته زبان انگلیسی ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1500 دفترچه سوال از سال 85 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2034 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته ریاضی و آمار

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته های ریاضی و آمار ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 2000 دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2033 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته روانشناسی و علوم تربیتی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته های روانشناسی و علوم تربیتی ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 3000 دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2032 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته حقوق

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته حقوق ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1500 دفترچه سوال از سال 84 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2031 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نور، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1500 دفترچه سوال از سال 84 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2030 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته تربیت بدنی

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته تربیت بدنی در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1000 دفترچه سوال از سال 86 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2029 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته الهیات

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته الهیات ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1000 دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2028 | جزئیات بیشتر این محصول ...

آرشیو سوالات پایان ترم دانشگاه پیام نور – رشته اقتصاد

کاملترین آرشیو سوالات پایان ترم رشته اقتصاد ( گرایش های مختلف ) در دانشگاه پیام نور ، دسته بندی شده بر اساس نیمسال به همراه پاسخنامه تستی. کیفیت دفترچه سوالات این مجموعه بسیار عالی و شامل بیش از 1500  دفترچه سوال از سال 83 تا 92 میباشد


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2027 | جزئیات بیشتر این محصول ...

پکیج جامع کارآفرینی و اشتغال زایی

بهترین و کاملترین مجموعه کارآفرینی و اشتغال زایی در ایران هم اکنون در دسترس شماست. محتویات این بسته با ارزش به شرح زیر است :

430 طرح توجیهی و کارآفرینی و اشتغال زایی منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت ( با امکان دریافت وام از بانک ) در موضوعات صنایع الکتریکی و الکترونیک – صنایع سلولوزی – صنایع شیمیایی – صنایع غذایی و دارویی – صنایع فلزی و نیروی محرکه – صنایع کانی و امور معدنی – صنایع نساجی و چرم : مشاهده لیست کامل

570 طرح امکان سنجی و اجرایی ویژه تمامی استانهای کشور ( با امکان دریافت وام از بانک ) جهت تمامی استانهای کشور ( با دسته بندی تفکیک شده ) : مشاهده لیست

بیش از 300 نمونه دادخواست حقوقی رسمی و دسته بندی شده با فرمت Word : مشاهده لیست

بیش از 270 نمونه قرارداد رسمی و دسته بندی شده با فرمت Word : مشاهده لیست

تمامی نمونه سوالات آزمونهای استخدامی ارگانهای مختلف طبق لیست زیر :


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2026 | جزئیات بیشتر این محصول ...

سوالات و پاسخ نامه آزمونهای کارشناسی ارشد کلیه رشته ها

دفترچه سوالات کنکور سراسری ارشد سال 86 – 87 – 88 – 89 – 90 در گروه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، کشاورزی و علوم پزشکی ( مجموعا 133 رشته ) به صورت PDF قابل پرینت به همراه پاسخنامه ی سازمان سنجش

دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور شامل : کنکور سراسری – دانشگاه آزاد – پیام نور

دفترچه راهنمای کنکور سراسری شامل سالهای 86 – 87 – 88 – 89 – 90

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سالهای 86 – 87 – 88 – 89 – 90

دفترچه راهنمای کنکور آزاد شامل سالهای 87 – 88 – 89 – 90

دفترچه راهنمای کنکور پیام نور شامل سالهای 87 – 88 – 89 – 90

منابع کامل کنکور کارشناسی ارشد رشته های : مجموعه زبان و ادبیات فارسی – مجموعه علوم اقتصادی – مجموعه علوم اجتماعی – علوم تربیتی – آموزش زبان انگلیسی – حقوق – علوم سیاسی و روابط بین الملل – روان شناسی – حسابداری – مدیریت – مدیریت اجرایی – تاریخ – مهندسی شیمی – فیزیک – زیست شناسی – ریاضی – مهندسی برق – مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی – مدیریت سیستم و بهره وری – مهندسی عمران – مجموعه شیمی – مهندسی فناوری اطلاعات – مهندسی مکانیک – مهندسی کامپیوتر


قیمت : 7200 تومان | کد محصول : 2016 | جزئیات بیشتر این محصول ...

بسته طلایی کتابها و مقالات رشته مدیریت

 کاملترین و بهترین مجموعه مقالات و کتابهای رشته مدیریت ( همه ی گرایش ها ) هم اکنون در دسترس شماست. محتویات این بسته با ارزش به شرح زیر است :

بیش از 500 مقاله فارسی مرتبط با رشته مدیریت با فرمت word – مشاهده لیست

ده ها مقاله فارسی و ارزشمند رشته مدیریت با فرمت PDF

بیش از 170 پاورپوینت آموزشی برای رشته مدیریت  – مشاهده لیست

بیش از 70 مقاله زبان اصلی به همراه فایل ترجمه شده   – مشاهده لیست

سوالات پایان ترم دروس عمومی  در دانشگاه پیام نور

کلیه کتابهای رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور به صورت پاورپوینت


قیمت : 8200 تومان | کد محصول : 2014 | جزئیات بیشتر این محصول ...


پشتیبانی محصولات:

ایمیل : prozhe@gmail.com

فرم تماس با ما